Symboly

Symboly

Symboly starých kultur vyjadřují přirozený řád vesmíru a touhu člověka zařadit se do jeho nekonečného pohybu.

Zobrazení: